تبلیغات
حقوق نویسندگان
وابسته به وبلاگ مبتکران
آپدیت شده توسط مدیر وب
تاریخ آپدیت:1394/4/9
ساعت آپدیت:18

  از این تاریخ به بعد یعنی 1394/4/10 نویسندگان هر 30 روز یک بار مبلغی به عنوان حقوق دریافت می کنند.
توجه داشته باشید در صورت کسب درآمد از وبلاگ،نویسندگان حقوق دریافت می کنند
حقوق هر نویسنده برای هر مطلب:300 ریال