تبلیغات
در این قسمت سمت و وضعیت نویسندگان گذاشته شده است
وابسته به وبلاگ مبتکران
آپدیت شده توسط مدیر وب
تاریخ آپدیت:1394/4/9
ساعت آپدیت:23

مدیر وب:سیدعلی جدغریب:وضعیت عالی
معاون اول وب:سید امیر جدغریب:وضعیت خیلی خوب
معاون دوم وب:مهندس حمید احمدوند:وضعیت خیلی خوب
معاون سوم وب:مهندس رضا کیاهی:وضعیت خیلی خوب
نویسنده ارشد:عرفان بذرفشان:وضعیت خوب
نویسنده ارشد:شایان پورابراهیم:وضعیت خوب
جهت ثبت نام در وبلاگ مبتکران به عنوان نویسنده اینجا کلیک کنید
جهت مشاهده شرایط پذیرش نویسنده اینجا کلیک کنید